Το unRaid δεν εκκινεί σε λειτουργία UEFI

Το unRaid δεν εκκινεί σε λειτουργία UEFI

16 Οκτωβρίου, 2021 0 By Tobias

Εάν κατασκευάσετε έναν νέο διακομιστή Unraid, αναβαθμίσετε έναν υπάρχοντα ή αντικαταστήσετε το στικ USB επειδή το παλιό χάλασε, το Unraid ενδέχεται να μην θέλει πλέον να εκκινήσει. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να ελέγξετε αν η επιλογή Secureboot στο Bios /UEFI είναι ενεργοποιημένη. Αυτό θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένο για το Unraid.
Υπάρχει ένα σφάλμα που μπορεί να το προκαλέσει αυτό. Για να το κάνετε αυτό, απλά συνδέστε ξανά το στικ USB στον υπολογιστή και ελέγξτε αν υπάρχει ένας φάκελος με το όνομα “EFI-“. Αν ναι, αφαιρέστε την παύλα και τοποθετήστε το στικ USB ξανά στο διακομιστή Unraid και εκκινήστε τον κανονικά. Τώρα το Unraid θα πρέπει να εκκινήσει κανονικά.

Share